£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Kathleen Macinnes
Cille Bhride (Kilbride)
[KMAC001]   -   Out Of Stock
Kathleen Macinnes - Cille Bhride (Kilbride)
Kathleen MacInnes from South Uist is a Scottish singer, television presenter and actress, who performs primarily in Scottish Gaelic. This is her second solo album and Kathleen sings beautifully.


Disk 1 : Teanga Binn mo Mhàthair, Fhir an Leadain Thlàith, Thugainn a Bhlàrag, Horo Illean, Tha Sneachd’ air Druim Uachdair, Gur Milis Mòrag, Comunn Uibhist ‘s Bharraigh, Alasdair Oig ‘ic ‘ic Neacail / Latha Siubhal Beinne Dhomh, Fear a’ Chota Ruaidh, Shìos an Taigh an Tòraidh, Òran an t-Saighdeir Ghàidhealaich, Faca Tu’n Coileach??(Coileach Catriona Chalum), Oran a ‘Phrionnsa, A’ Ghrian

Back

Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds