£12.95 UK (inc. VAT)
£10.79 Rest of World
Donnie Murdo MacLeod
Squab Is Dloth
[SKYECD13]   -   Out Of Stock
Donnie Murdo MacLeod - Squab Is Dloth
Donnie, originally from Stornoway, is one of the leading traditional Gaelic singers of his generation. Regarded as a singer of great depth, with an extraordinary capacity for faithfully learning songs from the Gaelic tradition.


Disk 1 : O's Toil 'S Gu Rò Thoil Leam, Dh'fhalbh m'inntinn, The Sneached' air Drum Aachdair, Am Maraiche 'S A Leannan, Cuir A Chinn Dìlis, Tha Mise Fo Mhulad San Àm, Nuair a Ràinig Mi 'n Doras, Smeòrach Chlann Ràghnaill, 'S Mi Air M'uilinn Sa' Leabaidh, Màiri Nighean Alasdair/Gaol Na H/Oige, Ri Fuaim An Taibh, Air Feasgar Soilleir Samhraidh, A Chailin Duinn a Chuailein Reidh, Uamh an Oir

Back

Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds