£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Christine Primrose
Aite Mo Ghaoil
[COMD1006]   -   5 in Stock
Christine Primrose - Aite Mo Ghaoil
Christine has a pure and tender voice which is quite exquisite. Many of the songs will be familiar to Gaels, but Christine's distinctive voice ensures that each song retains a freshness after innumerable hearings.


Disk 1 : Ceann Loch An Duin, Curstaidh Brus, Duanag A' Chiobair, Carlobhagh, Strath Ban, Coille An Fhasaich, Greas Ort Dhachaidh A Dh'Eilean A'Fhraoich, 'Si Morag 'Si Morag (It Was Morag) / Baintighearna Stiubhart (Lady Stewart) / Fear An Dun Mor, 'Nuair A Chi Thu Caileag Bhoidheach, Calum Sgaire, Nan Ceadaicheadh An Tide Dhomh, Nan Tigheadh Tu Idir, Comunn Uibhist 'S Bharraidh, 'N Teid Thu Leam Mo Nighean Donn?, A Fhleasgaich Oig Bi Furachail

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds