Home » CDs » Gaelic » Camhanach
£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Mackenzie
Camhanach
[SKYECD10]   -   4 in Stock
Mackenzie - Camhanach
Camhanach is a superb collection of traditional and self-penned songs, all performed by the Mackenzie sisters. Guest musicians include Blair Douglas, Ged Grimes, Fred Morrison, Sileas, John Martin, Arthur Cormack and Michael Marra.


Disk 1 : Sheila Gordon of Weem, Tha Fadachd Cian Do Ghaoil Orm, 'S Truagh Nach D'Rugadh Dall Mi, Hai-o Eadaraibh O, Ho-ro 'S Toigh Leam Fhin Thu, Waulking Song Set: Togaibh Fonn An Drasda/Beir Soiridh, Soiridh Bhuam/F, Buaidh Na Bàrdachd, A' Fàgail Ghriais, Haghaidh O, Haghaidh O, Chi Mi Thallad, Is E Cho Priseil Dhomh, A' Fighe Le Feur, Leabaidh Naoimh Aula

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds