£29.99 UK (inc. VAT)
£24.99 Rest of World
Kenna Campbell
Guth a Shniom
[SKYECD12]   -   2 in Stock
Kenna Campbell - Guth a Shniom
Doyenne of Gaelic classical singing, Kenna Campbell uses her distinctive, powerful yet often dreamy voice to weave a spell over a wide range of traditional themes in 20 great songs.


Disk 1 : Nuair bha mi og, Oran beinn li, Chuir mi chas mhor, Tha'n t uisg tha'n ceo, Rannan breugach, Laoidh fhraoich, As an doimhneachd, Dearrsadh gealaich air loch hostadh, A' racan a bh'againne, O 's ann tha mo ghaol sa thall, Bothan airigh am braigh rainneach, Alasdair a gleanna garadh, Tha biodag aig MacThomas, Am maraiche 's a leannan, Fac thu na feidh, Cumha Iain Garadh, A' chlach agus Mairi, Chaidh mo dhonnachadh na bheinn, Bha buachaillean an duthaich shear, Mo bho dhubh mhor

Back

Customers who bought this product also purchased
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds