£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Atomic Piseag
Piseag Gu Leor
[SILKCD020]   -   2 in Stock
Atomic Piseag - Piseag Gu Leor
Atomic Piseag was formed in 2003 to compete in the Royal National Mod in Oban. Also known as the Argyll Ladies' Centennial Gaelic Choir, many of the members are Mod prize winners, and here they show off their many talents in duets, solos and choir pieces.


Disk 1 : Rubh' Nan Cudaigean, Oran Chaluim Sgaire, A Ho Ro Mo Run Am Fearann, Gura Muladach Tha Mi, A' Fighe Ie Feur, Cumha MhicCriomain, Eilean Scalpaidh Ne Hearadh, Iain Ghlinn Cuaich, Thig A Chuinneag, 'S Cianail Mi Bho'n Dh'fhaibh An Comunn, Oran Do Iain Breac MacLeoid, O Teannaibh Dluth Is Togaibh Fonn, Ghraidh An Tig Thu?, Maraiche Nan Tonn, Eilean Gorm Mhuile, An Dean Thu M' Fhagail Trath Air Mhadainn, Morag Bheag

Back

Customers who bought this product also purchased
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds