£11.65 UK & EU (inc. VAT)
£9.71 US & Rest of World
Scottish Tradition Series
Scottish Tradition Volume 2: Music From The Western Isles
[CDTRAX9002]   -   2 in Stock
Scottish Tradition Series - Scottish Tradition Volume 2: Music From The Western Isles
Waulking songs, canntaireachd, mouth music etc.. . from the School Of Scottish Studies archives. When initially released this series was hailed as the most important series of traditional recordings ever.


Disk 1 : He Mandu, Dheanainn sugradh ris an nighean dubh, Mhurchaidh Bhig a Chinn a Chonais, Oran do bhean Mhic Fhraing, Fiollaigean, Puirt a beul, Latha dha'n Fhinn am Beinn Iongnaidh, S e mis' bhith fada bho, Suidhidh sinn a bhain gu socair, Tha thide agam eirigh, Cha till MacCruimean, Tha do Rioghachd Ian do ghloir

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds