£12.95 UK (inc. VAT)
£10.79 Rest of World
Mairi Sine Chaimbeul
Thall an Loch Aillse (Back In Lochalsh)
[SKYECD41]   -   2 in Stock
Mairi Sine Chaimbeul - Thall an Loch Aillse (Back In Lochalsh)
A Mod gold medallist with a deserved reputation for trad unaccompanied Gaelic singing Mairi is joined here for slightly newer styles and settings for the glorious old songs. She is joined by some of the finest young musicians around.


Disk 1 : Mhurchaidh Bhig, a Chinn a' Chonais, Tha Mi Fo Chùram, Ochòin a Righ, Gur E Mi Tha Muladach, Cathair a' Chùil Chinn, An Cluinn Thu, Iain?, Dèan Cadalan Sàmbach, Gaol an T-Seòladair, 'Se Mo Dhùthaich a Dh'fhag Mi, Tha Mi Sgith Au Fhògairt Seo, Thig an Smeòrach As T-Earrach, Air Dhomh Dùsgadh Sa Mhadainn, Crò Chinntàile, Tàladh a' Phuilein

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds