£8.99 UK (inc. VAT)
£7.49 Rest of World
Various Artists
The Rough Guide to Scottish Music (Third Edition)
[RGNET1310]   -   8 in Stock
Various Artists - The Rough Guide to Scottish Music (Third Edition)


Disk 1 : Latha Math (Mànran), Katie Cruel (Salt House), Butcher Boy (Lau), The Scariest Room (The Chair), Sìos Dhan an Abhainn (The Campbells of Greepe), Tinsel Show (Karine Polwart), Ebba Brahe/ Kilmartin Glen Campsite (Marit Fält, Rona Wilkie), The Paper Trench (Admiral Fallow), Òran Dhomhnaill Phàdraig (Kathleen Macinnes), Ae Fond Kiss (Rachel Sermanni), Mogaisean (Breabach), Pigeon Song (AMWWF), Still We Dance On (Emily Smith), Faca Sibh Raghaill Na Ailean? (Joy Dunlop & Twelfth Day), Cut Me Off (Findlay Napier and the Bar Room Mountaineers), Tuathal (Alasdair MacIlleBhàin (Alasdair Whyte)), Clò Mhic Ille Mhìcheil & Blue Bonnets (Cliar), A Fheasgaich Oig as Ceanalta (Cliar), The Dts Set (Cliar), Mo Chailin Dìleas Donn (Cliar), Puirt a Beul (Cliar), Dòmhnall Nan Dòmhnall (Cliar), The Nameless Clan (Cliar), Cumha Coire Cheathaich (Cliar), Bha Mo Leannan Ann (Cliar), The Para Handy Set (Cliar), Ghràidh an Tig Thu? (Cliar), The Harpie Set (Cliar), 'S Truagh Nach D' Rugadh Dall Mi (Cliar)

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds