£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Margaret Stewart
Togaidh Mi Mo Sheolta
[CDTRAX311]   -   3 in Stock
Margaret Stewart - Togaidh Mi Mo Sheolta
One of Scotland's finest Gaelic singers. The songs on this album are mainly old gems of the tradition discovered in her searches through the archives at the School Of Scottish Studies.


Disk 1 : A Phiuthrag's a Phiuthar, An Domhnallach Urramach, Chaidh an Dileag Ud Nam Cheann, Tha Mi Sgith 'N Fhogar Seo, Feill Nan Crann, Feill Na H-Eaglaise Brice, A' Bhainis a Bha 'N Ciostal Odhar, Saoil an Till Mi Chaoidh, Oran an T-Seasganaich, Co Leis an Crodh Druim-Fhionn Ud Thall, S Fheudar Dhomh Bhi Beo, Cumha Aonghais Mhic Raghnaill Oig Na Ceapaich, Oran 'Twinkle' (Murchadh A' Bhounce), Laoidh a Chon Duibh, O Thug 'ad Bhuam Thu, Clann Domhnaill an Cogadh Righ Tearlach I, 1644-45, Togfaidh Me Mo Sheolta

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds