£12.95 UK (inc. VAT)
£10.79 Rest of World
Isle of Mull Gaelic Choir
Ar Smaointean (Our Thoughts)
[WCMCD050]   -   8 in Stock
Isle of Mull Gaelic Choir - Ar Smaointean (Our Thoughts)
Founded in 1978 the choir has gone from strength to strength, and for this, their second album, they are conducted by Elizabeth Jack.


Disk 1 : Gur Gile Mo Leannan, A Fhleasgaich Oig Bi Furachail, A Mhic Iain Bhain An Ol Thu ‘N Cal, Hugaibh Air Nighean Donn Nam Meall-Shuil, Thainig An Gille Dubh, Mo Chailin Dileas Donn, Casag Lachdann Ruairidh Ruaidh, Oran Chaluim Sgàire, Gun D’dhiùlt Am Bodach Fodar Dhomh, An Innis Aigh, Ach A Mhaighreadnan Cuiread, Soraidh Leis An Ait, Birlinn Cholla Chiotaich, Fàgail Liosmor, Nam Aonar Le Mo Smaointean

Back

Customers who bought this product also purchased
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds