Home » CDs » Gaelic » Cuilidh
£13.94 UK (inc. VAT)
£11.62 Rest of World
Julie Fowlis
Cuilidh
[SPIT032]   -   4 in Stock
Julie Fowlis - Cuilidh
Award winning singer, and member of the group Dochas, Julie Fowlis is Gaeldom’s hottest property at present. Her beautiful voice delivers traditional Gaelic song in a fresh, sensual manner, with vibrant, tasteful backing.


Disk 1 : Hug Air A Bhonald Mhoir, Mo Ghruagach Dhonn, A T-Aparan Goirid 's A T-Aparan Ur: Oran Do Sheasaidh Bhalle Raghnaill, Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu, Puirt-a-beul Set 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im/Tha Fionnlagh Ag, Set Of Jigs, Mo Dhomhnallan Fhein, Turas San Lochmor, Oran Nan Raiders, Bodaich Odhar Hoghaigearraidh, Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur, Aoidh, Na Dean Cadal Idir

Back

Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds