£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Christine Primrose
Gun Sireadh Gun Larraidh (Without Seeking, Without Asking)
[COMD2089]   -   4 in Stock
Christine Primrose - Gun Sireadh Gun Larraidh (Without Seeking, Without Asking)
A long overdue album and a tour de force. Confident, polished vocals and a beautifully accurate guitar style. The prodigal returns.


Disk 1 : Ceann Traigh Ghruinneart / Fraoch A Ronaigh, An Gille Dubh Ciar-Dhubh, A Mhairead Og, Bean A' Chotain Ruaidh, An Till Mise Chaoidh, Oganaich An Or-Fhuilt Bhuidhe, Oran Mu'n Ghruagaich, Dheanainn Sugradh Ris An Nigh'n Dubh, Soraidh Bho Granger, Do Ghaidheil Shiatail, Nach Truagh Leat Mi 'S Tu'n Eirinn, So Nam Shineadh Air An T-Sliabh, Puirt-a-beul (Mouth Music), Strath Ban, 'N Ath Bhanais Bhios Agam / Louden's Bonnie Woods And Braes

Back

Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds